Vol798女神王雨纯大理旅拍浅色轻透古装服饰秀丰满身材惹火诱惑写真70P王雨纯尤蜜荟

Vol798女神王雨纯大理旅拍浅色轻透古装服饰秀丰满身材惹火诱惑写真70P王雨纯尤蜜荟

亦于他人受悉皆干燥、堕落、销灭,必瘥无疑。《孟诜食经》恶心方∶取怀香华叶煮服之。

所以养生者,小觉背上痛痒有异,即取净土水和作泥,捻作饼子,径一寸半,浓二分,以粗艾作炷,灸泥上灸之,一炷一易。去虚补实,补则有余,血气已调,形神乃持。

又云∶转筋入腹痛者方∶令四人捉手足,灸脐左一寸,十四壮。不必要在孔穴《医门方》云∶夫疗香港脚,或兼诸病者,则依证以当药对之。

又方∶捣乌麻碎,水煮渍将脚,亦大验。适寒温,取一升许,薄疮上。

 踏死尸所致方∶取鸡矢一升,水二升,煮数沸,渍洗之半日乃出,数作瘥。肾气虚,不能制津液,则汗湿;虚则为风邪所乘,又方∶野狼牙草根,煮以洗渍之,日五六过。

又云∶治苦烦闷腠满者方∶灸心二七壮。 内容:《病源论》云∶风惊悸者,由体虚,心气不足。

Leave a Reply